foto1

Nekonečné řetězy

NOSNOST [kg]
průměr řetězu
d [mm]
úhel sklonu ß
nekonečné
řetězy
-
faktor zavěšení
6
6
8
8
10
10
13
13
16
16
18
18
22
22
1,6
1 800
1 240
3 150
4 000
5 000
6 300
8 500
10 600
12 500
16 000
16 000
20 000
23 600
30 000
vysokopevnostní třída 80  enorm
vysokopevnostní třída 100
POSKYTOVANÉ SLUŽBY :
- jednoleté prohlídky vázacích prostředků
- tříleté prohlídky vázacích prostředků (defektoskopické zkoušky)
- opravy vázacích prostředků
- výměny poškozených komponentů vázacích prostředků
- evidence vázacích prostředků
- evidence kontrol vázacích prostředků