foto1

Revize a servis

POSKYTOVANÉ SLUŽBY :
- jednoleté prohlídky vázacích prostředků
- tříleté prohlídky vázacích prostředků (defektoskopické zkoušky)
- opravy vázacích prostředků
- výměny poškozených komponentů vázacích prostředků
- evidence vázacích prostředků
- evidence kontrol vázacích prostředků

 

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY :
- revize vyhrazených technických zdvihacích zařízení
- školení obsluh vyhrazených technických zdvihacích zařízení
- opravy ručních kladkostrojů
- poskytování služeb v oblasti BOZP a PO