foto1

Služby v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení

Provádíme revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení v rozsahu:
- zdvihadel a pojízdných zdvihadel o nosnosti nad 5000 kg
- jeřábů o nosnosti nad 5000 kg
- pohyblivých pracovních plošin s výškou zdvihu nad 3m
- nakládacích jeřábů
- mobilních jeřábů
- automobilových zvedáků
- elektrorevize zdvihacích zařízení dle ČSN 332550
Inspekce a kontroly
1. Inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1.
2. Provádíme důkladné prohlídky, kontroly vázacích a závěsných prostředků.
3. Podrobné a preventivní prohlídky ocelových konstrukcí:
4. Zkoušky po opravách zdvihacích zařízení.
5. Ověřovací zkoušky u nových zdvihacích zařízení.
Školení obsluhy VTZZ
Provádíme školení základní, opakované a doplňkové školení obsluhovatelů zdvihacích zařízení.
- jeřabníků třídy 0, A, AS, N a D
- vazačů typu A a B
- signalistů
- pověřené osoby
- obsluhovatelů pohyblivých pracovních plošin
- obsluhovatelů automobilových zvedáků
- školení vyhlášky č. 50/78 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice
Poradenství
1. Zpracováváme systémy bezpečné práce v oblasti zdvihacích zařízení.
2. Organizační směrnice pro ocelové konstrukce jeřábových drah.
3. Zpracováváme roční a dlouhodobé plány u zdvihacích zařízení.
4. Jsme schopni provádět částečné nebo kompletní služby dle přání zákazníka.