foto1

Zkušebna

Zkoušky břemenových magnetů, zvedacích svěrek, revize, opravy

Nabízíme Vám provedení zkoušek břemenových magnetů a zvedacích svěrek, včetně odtrhových zkoušek do nosnosti 3000 kg, na mobilní trhací stolici na přístroji LABTEST 5.100 NS-VH. Po dohodě přijedeme provést kontrolu k Vám. Kontrolu a revizi provedeme bez narušení chodu Vašeho provozu. V rámci revizí, Vám zpracujeme kompletní dokumentaci Vašich prostředků.

Revize a magnetická defektoskopie

Provádíme revize vázacích prostředků, zdvihacích zařízení, jednoleté a tříleté prohlídky, kontrolu svárů magnetickou defektoskopii (NDT, nedestruktivní zkoušení, detekce povrchových vad). NDT zkoušky provádíme na přístroji FERROTEST GWH 15