foto1

Dvojzávěs

Vázací lan jsou nejrozšířenějším a nejběžněji používaným vázacím prostředkem. Jejich výběru je třeba věnovat dostatečnou pozornost, aby vždy plně vyhovovala účelu ke kterému mají být používány. Jednou z jejich nejpřednějších výhod je poměrně snadná prohlídka a velmi značný stupeň opotřebení, který snesou, než je nutné je vyřadit. Narozdíl od vázacích řetězů je jejich nosný průřez tvořen velkým počtem na sobě nezávislých drátů, jejichž poškození nemívá velký vliv na snížení nosnosti celého vázacího lana. Navíc je poměrně těžké je přeřezat přes ostré hrany tak, jak se to často stává u textilních vázacích prostředků, ale přesto dle ČSN ISO 8792 čl.4.2 je zakázané vázat přes ostré hrany. Za ostrou hranu se považuje hrana, jejíž poloměr zakřivení je menší než průměr lana.

Nosnosti jsou vypočteny dle normy ČSN EN 13 414-1.
Koeficient bezpečnosti: 5:1
Oka zajištěná objímkami dle ČSN EN 13 411-3 – forma A (válcové objímky), nebo forma C (kuželové objímky).

Rozsah teplot, pro které lze lana s oky zajištěnými hliníkovými objímkami použít:
- 40°C až + 100°C pro lana s textilní duší
- 40°C až + 150°C pro lana s ocelovou duší

Zaručená únosnost lana viz ČSN EN 12 385-4, případně ISO 2408:2004.

 

Lanové vázací prostředky vyrábíme z ocelových lan o pevnosti 1770 Mpa a zakončeny jsou:


oko zalisované do hliníkové objímky dle ČSN EN 13 411-3, ISO 7531, ISO 8793 


oko ručně zapletené dle ČSN 02 4468, ISO 7531, ISO 8794 

dvouzávěs

 

NOSNOST [kg]
průměr lana d [mm]
jmenovitá pevnost
drátu lana
způsob vázání
úhel sklonu ß
závěs dvoupramenný
přímý na smyčku
45° 60° do 45° do 60°
faktor zavěšení
6,3
8,0
9,0
10.0
11.2
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.4
25.0
28.0
30.0
1.41.01.20.8
400 300 360 240
700 500 600 400
800 600 720 480
1 100 800 960 640
1 400 1 000 1 200 800
1 750 1 300 1 560 1 040
2 200 1 600 1 920 1 280
2 900 2 100 2 520 1 680
3 800 2 700 3 240 2 160
4 700 3 400 4 080 2 720
6 000 4 300 5 160 3 440
7 500 5 400 6 480 4 320
9 500 6 800 8 160 5 440
10 500 7 500 9 000 6 000