foto1

Čtyřzávěs

Vázací lan jsou nejrozšířenějším a nejběžněji používaným vázacím prostředkem. Jejich výběru je třeba věnovat dostatečnou pozornost, aby vždy plně vyhovovala účelu ke kterému mají být používány. Jednou z jejich nejpřednějších výhod je poměrně snadná prohlídka a velmi značný stupeň opotřebení, který snesou, než je nutné je vyřadit. Narozdíl od vázacích řetězů je jejich nosný průřez tvořen velkým počtem na sobě nezávislých drátů, jejichž poškození nemívá velký vliv na snížení nosnosti celého vázacího lana. Navíc je poměrně těžké je přeřezat přes ostré hrany tak, jak se to často stává u textilních vázacích prostředků, ale přesto dle ČSN ISO 8792 čl.4.2 je zakázané vázat přes ostré hrany. Za ostrou hranu se považuje hrana, jejíž poloměr zakřivení je menší než průměr lana.

Nosnosti jsou vypočteny dle normy ČSN EN 13 414-1.
Koeficient bezpečnosti: 5:1
Oka zajištěná objímkami dle ČSN EN 13 411-3 – forma A (válcové objímky), nebo forma C (kuželové objímky).

Rozsah teplot, pro které lze lana s oky zajištěnými hliníkovými objímkami použít:
- 40°C až + 100°C pro lana s textilní duší
- 40°C až + 150°C pro lana s ocelovou duší

Zaručená únosnost lana viz ČSN EN 12 385-4, případně ISO 2408:2004.

 

Lanové vázací prostředky vyrábíme z ocelových lan o pevnosti 1770 Mpa a zakončeny jsou:


oko zalisované do hliníkové objímky dle ČSN EN 13 411-3, ISO 7531, ISO 8793 


oko ručně zapletené dle ČSN 02 4468, ISO 7531, ISO 8794 

čtyřzávěs

 

NOSNOST [kg]
průměr lana d [mm]
jmenovitá pevnost
drátu lana
způsob vázání
úhel sklonu ß
závěs tří - čtyřpramenný
přímý
do 45° do 60°
faktor zavěšení
6,3
8,0
9,0
10.0
11.2
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.4
25.0
28.0
30.0
2.11.5
600 400
1 000 700
1 200 900
1 700 1 200
2 100 1 500
2 700 1 900
3 300 2 400
4 400 3 100
5 600 4 000
7 100 5 100
9 000 6 400
11 300 8 100
14 900 10 200
15 700 11 200